Bosleven
Integrale en ervaringsgerichte hulpverlening
Bosleven
ervaren, leren, groeien en ontwikkelen
Bosleven
professioneel betrokken in een natuurlijke omgeving

therapeutisch spelen! versterk de band met je kind en stimuleer positief gedrag.

Theraplay® is een methodisch goed onderbouwde therapie voor ouder en kind, afkomstig uit Amerika. Therplay verbetert het gedrag van het kind en zijn emotionele toestand door de ouder-kind relatie te versterken. De therapeut begeleidt ouder en kind door middel van speelse en grappige spelletjes, uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten en zachte, verzorgende activiteiten. Door op deze manier […]

“back to school” individuele begeleiding bij schooluitval

Een van onze aandachtspunten is dat jongeren zich goed kunnen blijven ontwikkelen, lekker in hun vel zitten, toekomstperspectief hebben en mogelijkheden voor zichzelf zien en nemen. Soms nemen zorgen de overhand en wordt de ruimte om naar school te gaan kleiner, met in een aantal situaties schooluitval tot gevolg. Samen proberen we weer ruimte te […]

Bosleven biedt zorg aan volwassen WMO

Sinds 2018 zijn wij gecontracteerd voor de regio Dongemond als het gaat om het aanbieden van zorg voor volwassenen. Dit betekent dat wij naast PGB ook Zorg In Natura mogen bieden mbt ambulante persoonlijke begeleiding; oa omgaan met organiseren, plannen, emotieregulatie, agressietraining en (woon)begeleiding. Heeft u vragen over de mogelijkheden, nodigen wij u uit om contact […]