“back to school” individuele begeleiding bij schooluitval

Een van onze aandachtspunten is dat jongeren zich goed kunnen blijven ontwikkelen, lekker in hun vel zitten, toekomstperspectief hebben en mogelijkheden voor zichzelf zien en nemen. Soms nemen zorgen de overhand en wordt de ruimte om naar school te gaan kleiner, met in een aantal situaties schooluitval tot gevolg. Samen proberen we weer ruimte te creëren om terug te gaan naar dat wat voor de toekomst zo belangrijk is. Op een manier die passend is bij de jongere en zijn/haar omgeving. Vragen hierover? stel ze zeker!