hulpverlening volwassenen

Ambulante hulpverlening om (meer) zelfstandig te kunnen functioneren thuis, in de samenleving, woon en werkomgeving.
Vastlopen kan diverse oorzaken hebben, een situatie staat meestal niet op zichzelf en dan kan het kleinste detail invloed hebben op allerlei gebieden zoals zelfontwikkeling, op het werk, op school, binnen relaties of woon en leef sfeer. Wij richten ons in onze samenwerking vooral op de mogelijkheden die er zijn.
 Wij bieden individuele begeleiding en zorg bij:
 • Praktische Thuisbegeleiding
 • Vergroten zelfredzaamheid op diverse leefgebieden
 • Hulp bij zelfstandig wonen
 • Complexe Casuïstiek
 • Regievoering
 • Structuur aanbrengen en praktische dagelijkse vaardigheden ontwikkelen.
 • Vergroten van communicatiepatronen en netwerkversterking.
 • Emotie-regulatie en stressreductie.
 • Interventies Agressie en veiligheid
 • Werk/school toeleiding en invullen van vrije-tijdsbesteding.
 • Samenwerken met derden
Wij hebben ruime ervaring met problematiek rondom ASS, Rebound en begeleid wonen. Zorg op maat is ruimte om te schakelen naar verschillende begeleidingsstijlen om goed te kunnen aansluiten bij wat nodig is. Om deze reden werken wij ook samen met andere professionals zoals werktrajectbegeleiding, huisartsen, slaaptherapie en complexe casuïstiek.
De zorg die wij leveren kan grotendeels (regio-afhankelijk) worden vergoed via WMO-pgb/zin, vraag ons hier zeker naar.
Wij beseffen goed hoe de impact van hulpverlening kan zijn.  Om deze reden voldoen wij aan de kwaliteitseisen die worden gesteld aan het werk wat wij doen en zijn aangesloten bij kwaliteitsregisters.  U kunt ons hierover altijd aanspreken.