Aanpak

Onze strategie om in gezamenlijkheid succes en resultaat te behalen is om te kiezen voor de aanpak die helemaal past bij de vraag en de persoon. De aanpak is een combinatie van kennis, kunde, samenwerking, ervaring en mensenwerk.

Wat Buitenpraktijk Bosleven uniek maakt en wat wij belangrijk vinden is dat er voor iedereen die zich aanmeldt een op maat gemaakt plan wordt gemaakt. Uitgangspunt is het “first time right” principe, dit vraagt om een zorgvuldig en soms intensief proces. Wij kunnen aan huis kunnen komen, op school/werk, maar bieden ook de bieden om samen te werken vanuit onze bijzondere buitenlocatie, waar voldoende aandacht, rust, ruimte en tijd is om te doen wat bij je past. Hulpvragen  passen binnen bij ons binnen de setting van ambulante specialistische hulpverlening en GGZ.

Ieder traject start met een vrijblijvende kennismaking om vervolgens de keuze te maken of het aanbod past bij de vraag,

Vervolgens wordt samen met de aanmelder/hulpvrager een inschatting gemaakt of Buitenpraktijk Bosleven kan voldoen aan de vraag. Er wordt een inschatting gemaakt welke hulpverlener het beste passend bij de vraag of dat er mogelijk een andere organisatie moet worden ingezet.

Aanmelding verloopt meestal via direct contact per mail, telefoon of via  huisarts of gemeente,  school, werkgever, maar soms ook via jeugdbescherming en/of  rechtbank.

Vervolgens wordt gedurende een afgestemde samenwerking, een periode waarin de hulpvragen worden uitgebreid onderzocht en informatie verzameld.

Er wordt een analyse gemaakt, waarbij diagnostiek onderdeel kan zijn van dit proces. Dit wordt vastgelegd met elkaar in een plan van aanpak; keuzes voor de aanpak  worden gemaakt op basis van mogelijkheden, verwachtingen en kansen..

Gedurende ieder proces volgt er evaluatie, tussentijds en aan het einde van een traject.  Wij beoordelen met elkaar de voortgang, de samenwerking en de effectiviteit. Mocht er een andere aanpak nodig zijn, dan kunnen wij verwijzen naar samenwerkingspartners of andere hulpvormen.

Bij Buitenpraktijk Bosleven kiezen wij voor een systeem waar de voorkeur ligt voor een vaste hulpverlener gedurende het traject, maar waar snel en kort geschakelde kan worden met collega’s om expertise in te zetten waar nodig. Daarnaast is er een zorgadministatie die mede zorg draagt voor het onderhouden van het dossier , het externe clientdossier inricht en is er een vast aanspreekpunt bij vragen en/of calamiteiten rondom het proces. De gedragsdeskundigen bij onze praktijk zijn altijd achter de schermen bereikbaar om mee te denken waar nodig of ervoor als de situatie daarom vraagt. Zo is er altijd zicht op zorg als dat nodig is.

Wij hebben ervaren dat (zelfs complexe) hulp het beste werkt als je een laagdrempelige insteek kan maken. Om deze reden maken wij gebruik van diverse  werkvormen om de ideale mix van effectiviteit, doelmatigheid, positviteit gezondheid te bereiken, de visie is gebaseerd op een aantal elementen;

  • een persoonlijke aanpak, maar altijd systeem en contextgericht
  • Evidence based, dus methoden en technieken die effectiviteit voorop hebben staan
  • Beweging in de natuur, het privé bos, of ergens waar de omgeving ruimte biedt aan reflectie en groei
  • Met ondersteuning van dieren, omdat zij ons vanuit de non-verbale taal veel kunnen leren
  • Samenwerking en maatwerk, omdat geen mens hetzelfde is
  • Uitdagingen aangaan en onderzoeken om grenzen te kennen en verkennen
  • Maatwerk in interventies, soms intensief, soms licht ondersteunend
  • Met creativiteit en diverse werkvormen naast protocol en methodiek
  • In beweging en spel, waardoor theorie en  praktische situaties naast elkaar aan bod komen
  • Op basis van  bewust worden, ervarend leren, acceptatie , oefenen en toepassen.
Doen wat nodig is,
met aandacht, tijd en ruimte,
zo effectief als mogelijk,
op een manier die bij je past!