Hulpaanbod

Mogelijkheden hulpaanbod;

 • Gespecialiseerde Individuele begeleiding en behandeling 
 • Systeemtherapie en systeemgerichte begeleiding 
 • Interventies bij scheiden, uitvoering van maatregelen 
 • S.O.S. schooluitval bij scholieren
 • Omgaan met autisme/AD(H)D /zelfbeeld en LVB 
 • Hulp bij complexe casuistiek , interventies veiligheid en agressie 
 • Animal assisted Interventies, hulpverlening met paarden en/of hond , 
 • Creatieve hulpverlening,  Psycho motore begeleiding,  
 • Praktische (Pedagogische) thuis en woonbegeleiding, 

De programma’s  worden uitgevoerd door  (skj/big) hbo en/of universitair geschoolde professionals met ieder een specialisatie vanuit zij of haar vakgebied zoals

 • Maatschappelijk werk
 • Jeugd en gezinsprofessionals
 • Orthopedagogiek-systheemtherapie
 • Creatief en bewegings-therapeuten.

Wij hebben ruime ervaring met het zoeken naar mogelijkheden en denken in oplossingen vanuit erkende (nji-)methodieken waaronder oa. KIES, Dappere Dino’s, Stoere Schildpadden, Duurzaam ouderschap, Geef me de 5, geweldloos verzet, Brain Blocks, oplossingsgericht werken, de Mission Possible, Signs of Safety, vlaggensysteem, GIZ methodiek, systeemtherapie)

Vergoeding en kosten; De zorg die wij leveren kan grotendeels (regio-afhankelijk) worden vergoed, vraag ons hier zeker naar. Wij hebben contracten in de vorm van Zorg in Natura en PGB met meerdere gemeenten (aangesloten bij jeugdhulp; Hart van Brabant en West-Brabant Oost ). Zowel via de jeugdwet als bij WMO. Verwijzing kan via huisarts. wijkteam of CJG.

Kwaliteitseisen: Wij beseffen goed hoe de impact van hulpverlening kan zijn.  Om deze reden voldoen wij aan de kwaliteitseisen die worden gesteld aan het werk wat wij doen en zijn aangesloten bij kwaliteitsregister Jeugd, beroepsvereniging sociaal werk en zijn ingeschreven bij het Register gevaarsbeheersing. U kunt ons hierover altijd aanspreken.