Interventie Modules

Om goed aan te sluiten  hebben wij de mogelijkheid om Interventie modules in te zetten op verschillende thema’s:

 • Welzijn binnen de levensdomeinen zoals werk, mentale en fysieke gezondheid, netwerk, etc
 • Communicatie, inzicht in patronen, manieren van interactie (non verbale en verbaal)
 • Bewustwording van mogelijkheden, verwachtingen en acceptatieprocessen

. Een Module omvat duidelijkheid over:

 • het kader waarbij wij SMART doelen maken:
 • Thema van de hulpvraag
 • met wie wij wat en wanneer gaan doen,
 • welke specialist (en)*  worden ingezet
 • de duur en intensiteit van de interventie duidelijk is
 • wie uit het netwerk betrokken wordt
 • welke insteek wordt gemaakt:
 • Beweging, Natuur, Paarden, Creativiteit of een mix daarvan

De module is altijd gericht op

 • een veilige omgeving creeeren
 • Ruimte en groeimogelijkheden aanbieden
 • Bewustwording en acceptatie ontwikkelen
 • Doorbreken patronen of aanpassen situatie
 • Vaardigheden context breed kunnen generaliseren en normaliseren.

Duur:

 • eenmalige 2-daagse interventie
 • Max 9  maanden behandeling (wekelijks)
 • Max 1 jaar complexe begeleiding (wekelijks)

*Specialisten:Psycholoog, Orthopedagoog, bewegingsagoog, Maatschappelijk Werker, vaktherapeut, jeugd en gezin professional.