Bosleven
Integrale en ervaringsgerichte hulpverlening
Bosleven
ervaren, leren, groeien en ontwikkelen
Bosleven
professioneel betrokken in een natuurlijke omgeving

Natuurlijke ruimte hard nodig in (hoog)spannende tijden

Buiten spelen, fikkie ¬†stoken, vies worden, van dieren leren , stilstaan bij de natuurlijke kleine dingen, dat is oa wat wij aanbieden aan kinderen die een steuntje nodig hebben of gewoon even uit de dagelijkse woonomgeving willen. Zoals velen weten is er op dit moment veel te doen over de hoogspanningslijnen. Ook voor ons prive, […]

Trainingen erkend door het Nederlands Jeugdinstituut bij Bosleven

Rots en Water weerbaarheidstraining (6-66 jaar) KIES echtscheidingsprogramma voor kinderen (8-16 jaar) JES echtscheidingsprogramma voor kinderen/ouders (8-16 jaar) Dappere Dino’s ¬†training leren omgaan met problemen en echtscheiding van ouders (6-8 jaar)  

aandacht voor de meldcode kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Meldcode maken volgens het basismodel Een meldcode beschrijft in 5 […]