Resultaten 2021 Buitenpraktijk Bosleven

Dit jaar hadden wij 93 jeugdigen en (gezin)systeem in behandeling/begeleiding 

Wij kregen van 42 ouders en jeugdigen een beoordelingsgemiddelde  van  8,6 (Beter-toets)

Wij zijn in 2020 overgegaan naar een totale digitalisering van het clientdossier, in 2021 is dit  ingevoerd, collega’s zijn geschoold en het programma is volledig in bedrijf. Wij werken met Zilliz EDC-voor intern en extern gebruik.

In 2021 hebben wij gekozen voor invoering van zorgmail en kunnen wij nog makkelijker AVG-proof communiceren.

Het Handboek kwaliteit en proces Buitenpraktijk Bosleven is in 2021 doorontwikkeld en ingevoerd. De opmaak voor externen ligt nu klaar om uitgegeven te worden.

Naast onze begeleiding en behandeling is veel ingezet op innovatie, maatwerk, deskundigheidsbevordering en verstevigen van het werken met samenwerkingspartners. Er is een groepsaanbod ontwikkelt voor Brusjes en een nauwere samenwerking onderwijs-hulpverlening. Wij willen deze ontwikkelingen komend jaar bestendigen.