Het kind centraal bij scheiden!

 

yintyhekje

Wij vinden dat voor ALLE kinderen van gescheiden ouders goede, leerzame en leuke scheidingsbegeleiding in onze regio toegankelijk mag zijn. Er is vaak veel aandacht voor ouders in de vorm van mediateurs, financieel adviseurs, advocaten en/of het netwerk, maar wij vinden dat bij scheiden met kinderen, de kinderen altijd centraal moeten blijven staan. De gevolgen van een scheiding kunnen grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van een kind. Uit onderzoek is gebleken dat goede begeleiding kan helpen om beter om te leren gaan met de nieuwe situatie. Daar willen wij aandacht voor. Om die reden zijn diverse onderzochte programma’s in ons aanbod opgenomen. Aanmelden en informatie opvragen kan via info@bosleven.nl.

 kijk voor meer informatie over deze programma’s op http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/scheiding/