therapeutisch spelen! versterk de band met je kind en stimuleer positief gedrag.

Theraplay® is een methodisch goed onderbouwde therapie voor ouder en kind, afkomstig uit Amerika. Therplay verbetert het gedrag van het kind en zijn emotionele toestand door de ouder-kind relatie te versterken. De therapeut begeleidt ouder en kind door middel van speelse en grappige spelletjes, uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten en zachte, verzorgende activiteiten. Door op deze manier met elkaar bezig te zijn, ontstaat een betrokkenheid die de ouder helpt om het gedrag van het kind te reguleren en aan het kind zijn (haar) liefde, plezier en betrouwbaarheid te uiten. Dit helpt het kind om zich veilig te voelen; hij (zij) voelt zich verzorgd, verbonden en de moeite waard, waardoor het kind zich op een veilige manier aan de ouder kan hechten.

Theraplay onderscheidt zich van andere vormen van kindertherapie:
– Ouders of verzorgers van het kind spelen een belangrijke rol. Zij zijn aanwezig bij de sessies en worden daarin actief betrokken.
– Het is actief, inter-persoonlijk en vooral leuk. Het is geen ‘praat-therapie’
– Er wordt snel resultaat ervaren.
– Theraplay is gebaseerd op de hechtingstheorie (attachment theory). Dit is het inmiddels breed geaccepteerde idee dat de ouder-kind relatie aan de basis ligt van een gezonde ontwikkeling.
– Het richt zich op het ‘hier en nu’; niet op wat er in het verleden is gebeurd.
– Omdat het geen betrekking heeft op verbaal of symbolisch begrip (geen taal, geen verbeeldend spel) kan het al gebruikt worden bij hele jonge kinderen en bij kinderen met ontwikkelingsachterstanden.
– De ‘Theraplay methode’ kan eenvoudig worden overgenomen van de klinische setting naar de thuissituatie, waardoor lange termijn resultaten mogelijk zijn.
– Theraplay behandeling is mogelijk voor kinderen van alle leeftijden, van baby tot adolescent.

Theraplay is succesvol ingezet om kinderen te helpen met een grote variëteit aan problemen:
– Acting-out gedrag: boosheid, agressie of storend gedrag
– Opstandig of controlerend gedrag
– Verlegen, teruggetrokken of aanhankelijk / claimend gedrag
– Hechtingsproblemen als gevolg van adoptie of uithuisplaatsing(en)
– een geschiedenis van trauma en/of verwaarlozing
– ontwikkelingsstoornissen (Asperger, ASS, ADD/ADHD)
– gedragsproblemen op school of met leeftijdsgenoten