Jeugd & gezin

Welkom! Als je even een steuntje in de rug nodig hebt, een zetje de goede kant op of misschien wel een wake-up call. Er zijn situaties die soms nu eenmaal vragen om wat (tijdelijke) ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan (dreigende)schooluitval, angsten, boosheid, ruzie thuis, scheiding, overprikkeling, maar ook voor jezelf opkomen, omgaan met autisme, leren praten over moeilijke onderwerpen of opvoedingsvragen. Om je hierbij te ondersteunen bieden wij bij Bosleven een diversiteit aan gespecialiseerde hulpverlening:
Zorg op maat en dynamisch, omdat situaties nu eenmaal veranderen en persoonlijk zijn. Ons aanbod bevat diverse vormen van activerende en integrale (thuis-school-netwerk) hulpverlening. Het doel om met tijdelijke hulp, tijd, ruimte, ervaren, leren en toepassen van vaardigheden zelf weer verder te kunnen.

Ons aanbod;

Psyche motore begeleiding; leren en ontwikkelen vanuit bewegen en ervaren mbv spel en werkvormen

Pedagogische begeleiding met therapiehond en/of paard; stimuleren van zelfstandigheid en zelfredzaamheid mbv dieren en oplossingsgerichte methoden

Creatieve begeleiding ; emotieregulatie en verwerking mbv tekenen, schilderen muziek

Praktische Pedagogische Opvoedondersteuning, hulp bij opvoeden/video home training

Theraplay®, verbetert het gedrag van het kind en zijn/haar emotionele toestand door de ouder-kind relatie te versterken.

– Ambulante behandeling van ontwikkelingsproblematiek en licht verstandelijke beperking

Complexe casuistiek, systeemgerichte hulp, regie en ondersteuning

Integrale begeleiding, praktische ondersteuning in thuis en/of netwerksituatie, school en/of werk

Advies en diagnostiek mbt ontwikkeling, opvoeden en opgroeien 

Bosleven staat voor de visie dat een kind binnen een systeem opgroeit, dat je leert in beweging, buiten zijn, van spelen  en dat je altijd in relatie bent  met je omgeving en omstandigheden.
Los van wie je bent is een goede relatie met opvoeders, school, vrije-tijd besteding allemaal belangrijk om te komen tot (meer)zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Om die reden werken wij samen vanuit het standpunt van een kind/jongere die passend is bij zijn/haar situatie. Wij staan voor ervarend leren gecombineerd met effectief bewezen methodieken. Dat betekent dat er afwisselend wordt ingezet op de problematiek van de  hulpvraag en de manier waarop je dit op een prettige manier kan benaderen.
Een vrijblijvend kennismaking gesprek maakt deel uit van het traject om te weten of de verwachtingen en mogelijkheden passend kunnen zijn. Wij werken vanuit een visie waarin ervaren, beweging, veel buiten zijn, samenwerking met netwerk en professionals en een zo kort mogelijke, maar zo lang en specialistisch als nodige aanpak voorop staat

Wij zijn naast de reguliere hulpverlening getraind in de volgende programma’s voor u en/of gezin/kind/school:

  • Scheiding

KIES (8-18 jaar)individueel/groepsverband voor kinderen(kiesvoorhetkind.nl)

Dappere Dino’s (6-8 jaar) (groepsverband) voor kinderen (dapperedino.nl)

Stoere Schilpadden (4-6 jaar) (groepsverband) voor kinderen ( stoereschildpadden.nl)

Duurzaam ouderschap (werkenaanduurzaamouderschap.nl)

  • Vaardigheid en weerbaarheid

Mission Possible en Kids Skills – gericht op oplossingsgerichte doelen en vaardigheden

Rots en Water en Urban Safety – gericht op grenzen aangeven en veiligheid

Faalangst de Baas – een kortdurende gedragsinterventie

  • Autisme, ADHD, Angsten, hechting, veiligheid

Brain Blocks, een beeld, een taal, psycho-educatie voor kinderen en ouders

LVB en/of Omgaan met prikkels;  therapeutische interventies en praktische thuisbegeleiding

Geef me de 5

Zicht op zorg voor professionals, handelen bij signaleren

Vlaggensysteem, interventie bij seksueel overschrijden gedrag

  • Boslevendag (helaas tot de zomer geen mogelijkheden in groepsverband)

Spelend leren in de natuur

Ontlasten

Ervaren en beleven

srdg Unknown