Jeugd & gezin


  • Jeugzorg op maat;
  • Bewegen, ervarend leren, dynamisch, laagdrempelig en schakelen waar nodig

Bosleven staat voor de visie dat een kind binnen een systeem opgroeit; los van wie je bent is een goede relatie met opvoeders, school, vrije-tijd besteding allemaal even belangrijk om te komen tot (meer)zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Om die reden werken wij samen vanuit het standpunt van een kind/jongere die passend is bij zijn/haar situatie. Wij staan voor ervarend leren gecombineerd met effectief bewezen methodieken. Dat betekent dat er afwisselend wordt ingezet op de problematiek van de  hulpvraag en de manier waarop je dit op een prettige manier kan benaderen.  Een intake gesprek maakt deel uit van het traject om te weten of de verwachtingen en mogelijkheden passend kunnen zijn. Wij werken vanuit een visie waarin ervaren, beweging, veel buiten zijn, samenwerking met netwerk en professionals en een zo kort mogelijke, maar zo lang en specialistisch als nodige aanpak voorop staat.

  • Opgroeien en opvoeden
Individuele en systeemgerichte ambulante hulpverlening
Jeugd en gezinszorg
Pedagogisch Paardrijden en Therapie met Hond
Opvoedondersteuning en advies aan huis
Complexe thuissituaties, case-management
Netwerk en samenwerken met school, zorgverleners
Training en ervarend leren
Consult orthopedagogiek/diagnostiek

Programma’s voor kinderen met gescheiden ouders

KIES (8-18 jaar)

Dappere Dino’s (6-8 jaar)

Stoere Schilpadden (4-6 jaar)

Scheiden met kinderen (Ouders)

Signaleren en handelen bij scheiding (Onderwijs)

  • Vaardigheid en weerbaarheid

Rots en Water (grenzen)

Urban Safety (veiligheid)

Sociale Vaardigheden (algemeen)

Faalangst training (omgaan met presteren)

  • Autisme, ADHD, Angsten

Brain Blocks, een beeld, een taal

Psycho-educatie

Therapeutische interventies

Behandeling

  • Boslevendag

Spelend leren in de natuur

Ontlasten

Ervaren en beleven

srdg Unknown