Jeugd & gezin

Activerende begeleiding en behandeling in de vorm van oa:

 • Systeemgerichte jeugd en gezinszorg
 • Praktische pedagogische thuisbegeleiding
 • Kortdurende oplossingsgerichte ambulante hulpverlening
 • Integrale gespecialiseerde begeleiding 
 • Behandeling, advies en diagnostiek

In beweging, ervaren, dynamisch en schakelen waar nodig. Methodische interventies met een laagdrempelige insteek (creativiteit, paarden, hond, sporten, spel en natuur)

Bosleven staat voor de visie dat een kind binnen een systeem opgroeit; los van wie je bent is een goede relatie met opvoeders, school, vrije-tijd besteding allemaal belangrijk om te komen tot (meer)zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Om die reden werken wij samen vanuit het standpunt van een kind/jongere die passend is bij zijn/haar situatie. Wij staan voor ervarend leren gecombineerd met effectief bewezen methodieken. Dat betekent dat er afwisselend wordt ingezet op de problematiek van de  hulpvraag en de manier waarop je dit op een prettige manier kan benaderen.  Een intake gesprek maakt deel uit van het traject om te weten of de verwachtingen en mogelijkheden passend kunnen zijn. Wij werken vanuit een visie waarin ervaren, beweging, veel buiten zijn, samenwerking met netwerk en professionals en een zo kort mogelijke, maar zo lang en specialistisch als nodige aanpak voorop staat.

 • Opgroeien en opvoeden
Individuele en systeemgerichte ambulante hulpverlening
Opvoedondersteuning en praktische thuisbegeleiding
Activerende gespecialiseerde begeleiding: Pedagogisch Paardrijden, Therapie met Hond en Creatieve therapie, Psycho-Motore Therapie
Regievoering bij complexe thuissituaties, case-management
Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en meldcode
Netwerk en samenwerken met school, zorgverleners
Contextuele zorg en ervarend leren
Consult orthopedagogiek/diagnostiek
Ambulante Behandeling
Zicht op zorg, handelen bij signalen (voor professionals, onderwijs)
 • Programma’s 

(wij zijn getraind en opgeleid in onderstaande programma’s en kunnen deze individueel of in groepsverband aanbieden, op lokatie, maar ook op scholen, of voor zorginstanties)

 • Scheiding

KIES (8-18 jaar)individueel/groepsverband voor kinderen(kiesvoorhetkind.nl)

Dappere Dino’s (6-8 jaar) (groepsverband) voor kinderen (dapperedino.nl)

Stoere Schilpadden (4-6 jaar) (groepsverband) voor kinderen ( stoereschildpadden.nl)

Duurzaam ouderschap, (werkenaanduurzaamouderschap.nl)

 • Vaardigheid en weerbaarheid

Mission Possible en Kids Skills – gericht op oplossingsgerichte doelen en vaardigheden

Rots en Water en Urban Safety – gericht op grenzen aangeven en veiligheid

Faalangst de Baas – een kortdurende gedragsinterventie

 • Autisme, ADHD, Angsten, hechting, veiligheid

Brain Blocks, een beeld, een taal, psycho-educatie voor kinderen en ouders

LVB en/of Omgaan met prikkels;  therapeutische interventies en praktische thuisbegeleiding

Behandeling (orto-pedagogoog generalist)

 

 • Boslevendag (helaas tot de zomer geen mogelijkheden in groepsverband)

Spelend leren in de natuur

Ontlasten

Ervaren en beleven

 

srdg Unknown