Visie hulp

Bosleven-hulpverlening is gestart als een praktijk aan huis gericht op maatschappelijk werk, training en gezinshulpverlening. Inmiddels is ons hulpverleningsaanbod gebaseerd op 20 jaar ervaring in (jeugd)hulpverlening. Wij bieden gespecialiseerde begeleiding en behandeling.

Waarom een centrum? De samenleving bestaat uit unieke mensen met verschillende vragen. Vanuit de (ambulante) hulpverlening bestaan er  allerlei mogelijkheden en methoden die op maat aangeboden kunnen worden aangeboden om de zorg zo passend en effectief mogelijk te kunnen maken. Wij kiezen ervoor om dit te bundelen met een diversiteit aan middelen, methoden en professionals, waardoor de zoektocht naar een passende hulpverlening vergemakkelijkt kan worden.

Het doel? om (meer) zelfstandig te kunnen functioneren thuis, in de samenleving, woon en werkomgeving. Vastlopen kan namelijk diverse oorzaken hebben en kan ons allemaal gebeuren. Deze systeemgerichte benadering kan helpen bij ontwikkelingsproblematiek, maar ook bij factoren die door omstandigheden zijn ontstaan. Een situatie staat meestal niet op zichzelf en dan kan het kleinste detail invloed hebben op allerlei gebieden zoals op het werk, op school, binnen relaties of woon en leef sfeer.

Wij denken dat als je ruimte en aandacht aan geeft aan dat wat bij je past,   je meer kan ontwikkelen en genieten van het dagelijkse leven.

Wanneer? Als een steun in de rug nodig is, een tijdelijke interventie moet worden ingezet of je op zoekt bent naar een passende vorm van begeleiding of behandeling op gebied van psycho-sociale of pedagogische zorg. Wij bieden hulp aan jeugdigen, volwassenen, netwerk en het bijhorende systeem. Dit doen wij  bijvoorbeeld bij dreigende schooluitval, uitval door concentratie, stressgerelateerde klachten, zorgen bij gezinsproblematiek zoals bijvoorbeeld scheiding en huiselijk geweld, wanneer behoefte is aan het opbouwen van weerbaarheid, omgaan met agressie, maar ook bij gedrags-emotieregulatie, omgaan met autisme, burn-out, plannen en organiseren,  ad(h)d, hechting en ontwikkelingsproblematiek.

Hoe doen wij dat?  Na een eerste kennismaking met onze intake-medewerker wordt afgestemd of de hulpvormen die wij aanbieden passend zijn voor de vraag. Wij stemmen af met elkaar op basis van hulpvraag, interesse en mogelijkheden. Mocht duidelijk zijn dat er een passend aanbod is dan zullen wij samen de juiste vorm en specialist kiezen en indien nodig een “warme” overdracht arrangeren met de verwijzer om tot een gezamenlijk plan te komen. Na deze overdracht wordt samen met betrokken een plan opgesteld waarin de kaders en doelen worden vastgesteld. Hierbinnen is veel mogelijk. Gedurende de curatieve  fase is afstemmen en evalueren met elkaar essentieel. Recht doen aan de hulpvraag is ook scherp en kritisch blijven onderzoeken wat goed en minder goed gaat. 

Wij werken volgens de TRUST@Bosleven methode. Wat betekent dit?

Tweezijdige inzet; dus vrijwillig en gemotiveerd

Ruimte biedend; druk eraf, ruimte creëren om te kunnen ontwikkelen

Uitdagend; gericht op perspectief, ontwikkeling en met plezier

Support: je doet het niet alleen, gericht op samenwerking en ondersteuning

Transparant; afspraken zijn inzichtelijk, afgebakend en doelgericht

Met wie? 

Huib Ouwerling docent en trainer gevaarsbeheersing en ambulant (woon)begeleider met specialisme complexe ( en psychiatrische) casuïstiek.

Fiona van Hout procesbegeleider gespecialiseerd in jeugd en gezinshulpverlening, begeleider therapie AAIPaard, hulp bij scheiden 

Kiki van Geffen,ambulant jeugd en gezinshulpverlener, begeleider therapie AAIhond, KikiSocialWork

Nicole Verkerk, Ambulant hulpverlener, ouderbegeleider specialist creatieve therapie, Jij-veer-Krachtig

Niels van der Horst, Ambulant hulpverlener, ervarend leren en woonbegeleiding, Effect-jeugdzorg

Birgit Bakker, stagiaire zorg en welzijn, instructie Hippisch Educatief Centrum

Wendy de Jong- Vis, Psycho Motore Training, ambulant hulpverlener, Spirit PMT

Ronnie Roosenbrand, docent en weerbaarheidstrainer  Mikadotrainingen

Yvonne van der Heijden, Orthopedagoog generalist, systeembehandelaar, specialist hechting, Elevare

Cynthia Both, docent en (scheidings)bemiddelaar,  Easy-biz

wat willen wij “bereiken”?

 • empowerment, zelfredzaam en assertief
 • versterken van netwerk, samenwerken
 • veilig en gezond ontwikkelen
 • deelname aan maatschappij, school, vrije tijd
 • hanteren van executieve functies
 • doen wat bij je past, uitgaande van interesses en kwaliteiten

wat zetten wij in?

 • “leading from behind”, sturen waar nodig, waar mogelijk zelf ontdekken
 • Mentaliseren, van onbewust gedrag en emoties naar bewust reflecteren en handelen
 • Oplossingsgericht werken, zelf haalbare doelen leren stellen en weten waar mogelijkheden liggen
 • Systeemgerichte aanpak, een gezonde omgeving stimuleert groei en ontwikkeling
 • Omgevingsfactoren, een prikkelvrije en groene omgeving op onze lokatie, waar ruimte is voor groei of uiteraard in de eigen (woon)omgeving
 • Ervaringsgerichte methodieken; oefenen  en leren door ervaren en doen
 • Stimuleren van vaardigheden door bewegen, sport, spel, creativiteit, muziek, dieren en natuur als therapie
 • Rust om ruimte te creëren , je veilig en vertrouwd te voelen en te komen tot wat belangrijk voor je is
 • inzetten van (gespecialiseerde) professionals