Visie

Bosleven-hulpverlening is gestart als een praktijk aan huis gericht op maatschappelijk werk, training en gezinshulpverlening. Inmiddels is ons hulpverleningsaanbod gebaseerd op 20 jaar ervaring in (jeugd)hulpverlening. Wij bieden gespecialiseerde begeleiding en behandeling.
Wij denken dat als je ruimte en aandacht aan geeft aan dat wat bij je past,   je meer kan ontwikkelen en genieten van het dagelijkse leven. Wij bieden op onze lokatie om die reden ook diverse andere mogelijkheden
Wanneer? Als een steun in de rug nodig is, een tijdelijke interventie moet worden ingezet of je op zoekt bent naar een passende vorm van begeleiding of behandeling op gebied van psycho-sociale of pedagogische zorg. Wij bieden hulp aan jeugdigen, volwassenen, netwerk en het bijhorende systeem. Dit doen wij  bijvoorbeeld bij dreigende schooluitval, uitval door concentratie, stressgerelateerde klachten, zorgen bij gezinsproblematiek zoals bijvoorbeeld scheiding en huiselijk geweld, wanneer behoefte is aan het opbouwen van weerbaarheid, omgaan met agressie, maar ook bij gedrags-emotieregulatie, omgaan met autisme, burn-out, plannen en organiseren,  ad(h)d, hechting en ontwikkelingsproblematiek.
Wij investeren in veilige interventies, betrekken het netwerk,  volgen waar mogelijk en sturen waar nodig, sluiten aan bij interesses en mogelijkheden (Inzet van sport, spel, creativiteit, dieren en muziek), geven ruimte en aandacht aan dat waar je meer van wil en kan doen. 
Hoe doen wij dat?  Na een eerste kennismaking met onze intake-medewerker wordt afgestemd of de hulpvormen die wij aanbieden passend zijn voor de vraag. Wij stemmen af met elkaar op basis van hulpvraag, interesse en mogelijkheden. Mocht duidelijk zijn dat er een passend aanbod is dan zullen wij samen de juiste vorm en specialist kiezen en indien nodig een “warme” overdracht arrangeren met de verwijzer om tot een gezamenlijk plan te komen. Na deze overdracht wordt samen met betrokken een plan opgesteld waarin de kaders en doelen worden vastgesteld. Hierbinnen is veel mogelijk. Gedurende de curatieve  fase is afstemmen en evalueren met elkaar essentieel. Recht doen aan de hulpvraag is ook scherp en kritisch blijven onderzoeken wat goed en minder goed gaat. 
Wat is de visie? Ieder kind, iedere volwassenen, ieder individu heeft zijn of haar eigen interesses. Om de hulpverlening zo goed mogelijk tot recht te laten komen is de manier waarop essentieel. Doen wat bij je past op een manier waar je je prettig bij voelt is de eerste stap die je kunt maken naar een andere manier van reageren, handelen of ervaren. Om die reden hebben wij meerdere mogelijkheden binnen ons aanbod. Uitgangspunt is flexibiliteit, ruimte voor mogelijkheden en perspectief. Los van wie je bent is een goede relatie met je omgeving, opvoeders, school, vrije-tijd besteding, werk  allemaal belangrijk om te komen tot (meer)zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Om een transfer naar de praktijk van het aangeleerde of bewust-geworden proces te maken werken wij systeemgericht en integreren zorg in het dagelijkse leven. Wij staan voor ervarend leren gecombineerd met effectief bewezen methodieken. Zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de client, met een zo kort mogelijke aanpak, maar zo lang en specialistisch als nodig.
wat willen wij “bereiken”?
 • empowerment, zelfredzaam en assertief
 • versterken van netwerk, samenwerken
 • veilig en gezond ontwikkelen
 • deelname aan maatschappij, school, vrije tijd
 • hanteren van executieve functies
 • doen wat bij je past, uitgaande van interesses en kwaliteiten
wat zetten wij in?
 • “leading from behind”, sturen waar nodig, waar mogelijk zelf ontdekken
 • Mentaliseren, van onbewust gedrag en emoties naar bewust reflecteren en handelen
 • Oplossingsgericht werken, zelf haalbare doelen leren stellen en weten waar mogelijkheden liggen
 • Systeemgerichte aanpak, een gezonde omgeving stimuleert groei en ontwikkeling
 • Omgevingsfactoren, een prikkelvrije en groene omgeving op onze lokatie, waar ruimte is voor groei of uiteraard in de eigen (woon)omgeving
 • Ervaringsgerichte methodieken; oefenen  en leren door ervaren en doen
 • Stimuleren van vaardigheden door bewegen, sport, spel, creativiteit, muziek, dieren en natuur als therapie
 • Rust om ruimte te creëren , je veilig en vertrouwd te voelen en te komen tot wat belangrijk voor je is
 • inzetten van (gespecialiseerde) professionals
Vergoeding en kosten; De zorg die wij leveren kan grotendeels (regio-afhankelijk) worden vergoed, vraag ons hier zeker naar. Wij hebben contracten in de vorm van Zorg in Natura en PGB met meerdere gemeenten (aangesloten bij jeugdhulp; Hart van Brabant en West-Brabant Oost ). Zowel via de jeugdwet als bij WMO. Verwijzing kan via huisarts. wijkteam of CJG.
Kwaliteitseisen: Wij beseffen goed hoe de impact van hulpverlening kan zijn.  Om deze reden voldoen wij aan de kwaliteitseisen die worden gesteld aan het werk wat wij doen en zijn aangesloten bij kwaliteitsregister Jeugd, beroepsvereniging en ingeschreven bij het Register gevaarsbeheersing. U kunt ons hierover altijd aanspreken.
Wie zijn wij?
Huib Ouwerling docent en trainer gevaarsbeheersing en ambulant (woon)begeleider met specialisme complexe ( en psychiatrische) casuïstiek.
Fiona van Hout procesbegeleider gespecialiseerd in jeugd en gezinshulpverlening, Animal Assisted Interventions Paard. 
Wij werken bij Bosleven  met zelfstandig geregistreerde professionals, omdat wij ervan overtuigd zijn, dat je alleen het beste uit iemand kan halen als je samenwerkt met mensen met passie en kennis van hun eigen vak.Wij kunnen hierdoor met deze vakmensen een divers aanbod inzetten.
Kiki van Geffen, Ambulante Jeugd en gezinshulpverlener, begeleider therapie hond, KikiSocialWork
Nicole Verkerk, Ambulant hulpverlener, ouderbegeleider specialist creatieve therapie, Jij-veer-Krachtig
Niels van der Horst, Ambulant hulpverlener, ervarend leren en woonbegeleiding, Effect-jeugdzorg
Birgit Bakker, stagiaire zorg en welzijn, instructie Hippisch Educatief Centrum
Wendy de Jong- Vis, Psycho Motore Training, ambulant hulpverlener, Spirit PMT
Ronnie Roosenbrand, docent en weerbaarheidstrainer Mikadotrainingen
Yvonne van der Heijden, Orthopedagoog generalist, behandelaar, Elevare
Samen hechten wij veel waarde aan ruimte en aandacht geven aan dat wat bij je past en wat je leuk vindt. Om die reden staan wij altijd open voor leuke ideeën en initiatieven. Voel je welkom en vrij om eens langs te komen of te informeren naar de mogelijkheden bij Bosleven, een kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend.