Aanpak

Wat Buitenpraktijk Bosleven uniek maakt is dat wij een op maat gemaakt plan maken, aan huis kunnen komen, op school/werk, maar ook de mogelijkheid bieden om samen te werken vanuit onze bijzondere buitenlocatie, waar voldoende aandacht, rust, ruimte en tijd is om te doen wat bij je past.

Ieder traject start met een vrijblijvende kennismaking om vervolgens de keuze te maken of het aanbod past bij de vraag. Aanmelding verloopt meestal particulier, via  huisarts of gemeente, maar soms ook via jeugdbescherming en/of  rechtbank.

Vervolgens wordt gedurende een afgestemde samenwerking keuzes gemaakt voor de aanpak  op basis van mogelijkheden, verwachtingen en kansen.

Gedurende ieder proces evalueren wij met elkaar de voortgang, de samenwerking en de effectiviteit. Mocht er een andere aanpak nodig zijn, dan kunnen wij verwijzen naar samenwerkingspartners of andere hulpvormen.

Wij geloven dat (zelfs complexe) hulp het beste werkt als je een laagdrempelige insteek kan maken. Om deze reden maken wij gebruik van diverse  werkvormen om de ideale mix van effectiviteit, doelmatigheid, positviteit gezondheid te bereiken:

  • een persoonlijke aanpak, maar altijd systeem en contextgericht
  • Evidence based, dus methoden en technieken die effectiviteit voorop hebben staan
  • Beweging in de natuur, het privé bos, of ergens waar de omgeving ruimte biedt aan reflectie en groei
  • Met ondersteuning van dieren, omdat zij ons vanuit de non-verbale taal veel kunnen leren
  • Samenwerking en maatwerk, omdat geen mens hetzelfde is
  • Uitdagingen aangaan en onderzoeken om grenzen te kennen en verkennen
  • Maatwerk in interventies, soms intensief, soms licht ondersteunend
  • Met creativiteit en diverse werkvormen naast protocol en methodiek
  • In beweging en spel, waardoor theorie en  praktische situaties naast elkaar aan bod komen
  • Op basis van  bewust worden, ervarend leren, acceptatie , oefenen en toepassen.
Doen wat nodig is,
met aandacht, tijd en ruimte,
zo effectief als mogelijk,
op een manier die bij je past!