Bosleven

Bosleven biedt hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen die in het dagelijks leven tegen problemen aanlopen. Of het nu gaat om spreekangst, scheiding, rouwverwerking, adhd, een licht verstandelijke beperking …

Het maakt ons niet uit om welke hulpvraag het gaat. Het is vooral belangrijk wie jij bent. Wat is je verhaal? In de veiligheid en geborgenheid van de natuur op ons landgoed De Meerberg krijg je alle ruimte om jezelf te laten zien. Door beweging, spelen, praten, een creatieve activiteit, werken met een paard of…

Als je niet in de gelegenheid bent om naar ons toe te komen of de (acute) situatie vraagt erom, dan komen wij naar jou.

Visie en werkwijze

Na het eerste contact dat via een verwijzer of rechtstreeks via telefoon of e-mail tot stand komt, stemmen we af of wij en ons hulpaanbod passen bij de vraag. We maken kennis met elkaar bij Bosleven of spreken af bij iemand thuis. Hierna beslissen we van beide kanten of we willen samenwerken. Soms is ons aanbod niet passend, dan geven we een tip voor een andere zorgaanbieder. Als het antwoord positief is, volgt een intake om verdere invulling te geven aan een hulpverleningstraject. Bij dit traject waar jij centraal staat, gaan we uit van onze visie: de Bosleven @ Trust methode.

Jij ontdekt

Bij Bosleven staat voorop dat je vooral zelf ontdekt welke vorm van hulp bij jou past. Natuurlijk ondersteunen we jou hierbij. Dit betekent dat we er honderd procent voor je zijn, we ons inleven en verantwoordelijkheid nemen. Door jou te zien én horen begeleiden we je naar een manier van ontwikkelen die voortkomt uit wie je bent. Een traject waarbij we duidelijk zijn en waar je gaat voelen welke richting goed voor jezelf is.

Bosleven @ Trust methode

Samenwerking vraagt om helderheid. Onze Bosleven @ Trust methode staat voor:

 • inzet van beide kanten; dus vrijwillig en gemotiveerd
 • ruimte creëren – stress reduceren – om te kunnen ontwikkelen
 • uitdaging; met plezier zoeken naar perspectief, actie en ontwikkeling
 • support; je doet het niet alleen
 • transparant; afspraken zijn duidelijk en doelgericht

Werkwijze

Het hulpverleningstraject bestaat uit vier stappen.

Stap 1

In overleg bepalen we met welke specifieke hulpverlener van Bosleven jij start. We stellen vast naar welk kerngebied de aandacht uitgaat en regelen de praktische zaken. Zo is het belangrijk om te weten hoe vaak je gaat komen, wat je op hoofdlijn gaat doen en wie erbij betrokken zijn.

Stap 2

Wat is belangrijk voor je? Welke kwaliteiten heb je? Hoe is de situatie waar je op dit moment in leeft? Vragen die we samen met jou, een eventuele begeleider of behandelaar en andere belangrijke personen beantwoorden. Ook mogelijke eerdere onderzoeken en rapporten nemen we mee. Als de situatie daarom vraagt, leggen we contact met je gezin of de school. Samen zoeken we uit waar jij aan wil werken, wat bij jou past en hoe je dat gaat bereiken. We nemen alle tijd die nodig is om hier zicht op te krijgen. Bij deze stap profiteren we van ons diverse hulpaanbod om voor ieder een match te vinden.

De manier waarop we alle vragen beantwoorden, verschilt per individu en (gezin) systeem. Zo wil de een graag sporten en bouwt de ander liever een kampvuur. Weer een ander ervaart door het werken met een paard wat er nodig is om steviger in zijn schoenen te staan. Het kan zijn dat we bij je thuis komen om mee te denken over afspraken en regels. Of misschien wil jij wel dat we even mee de stad in gaan of naar de sportvereniging. Ook kunnen we in gesprek gaan met betrokkenen zoals gezinsleden, docenten, werkgevers en hulpverleners.

Stap 3

Aan de slag. Oefenen met doelen, plannen, wensen en verwachtingen. Het mag leuk zijn, maar ook nuttig, praktisch en duidelijk. Bij deze stap horen ook evaluaties en contactmomenten met de betrokken zoals gezinsleden, school en verwijzers. Alles is bespreekbaar, je kunt oefenen en uitproberen wat je wilt. Je zal merken dat iedere oefening bedoeld is om je weer beter te voelen, meer vertrouwen te krijgen en te begrijpen hoe dingen in elkaar zitten. Het gaat ons er niet om dat je moet veranderen en je aanpassen aan wat anderen willen, maar dat je vooral doet wat voor jou en je omgeving werkt. Soms is daar nu eenmaal een tip, advies of oefening voor nodig.  En heel belangrijk, wij werken op basis van vertrouwen en transparantie; je hoeft niet bang te zijn dat iedereen alles van je komt te weten. daar maken wij duidelijke afspraken over.

Stap 4

Na oefening, ervaring, bewustwording, plezier en nog veel meer werken wij samen toe naar het afbouwen van de begeleiding en behandeling, zodat je zelf weer verder kan. Afscheid nemen hoort erbij. Voor de een is dit al na een paar weken, voor een ander na maanden of voor sommige zelfs na jaren. Het belangrijkste voor ons is dat als je weggaat je weer vertrouwen hebt in de keuzes die je zelf maakt in je leven. Of dat nu gaat over je toekomstperspectief, grenzen aangeven, omgaan met (verslavende) middelen, omgaan met boosheid, relaties met anderen of het verwerken van prikkels uit je omgeving.

DOEL

Bij Bosleven vinden we het belangrijk dat de inzet van twee kanten komt. Dit betekent dat degene (kind, jongere, volwassene en eventuele andere betrokkenen) die wij helpen gemotiveerd en vrijwillig aan de slag gaat. Deze stap is niet altijd even makkelijk. Vastlopen kan namelijk diverse oorzaken hebben en het gebeurt ons allemaal. Alleen vaak staat een situatie niet op zichzelf. Dan kan het kleinste detail invloed hebben op allerlei gebieden van werk tot school en relaties binnen de woon- en leefsfeer en is hulp nodig. Om over de drempel te stappen is het goed om het doel voor ogen te hebben.

Als je start met een hulptraject bij Bosleven werk je aan een of meer van de volgende doelen:

 • (meer) zelfstandig en zelfredzaam functioneren thuis, in de samenleving, woon- en werkomgeving
 • psycho-sociale of pedagogische ondersteuning
 • omgaan met burn-out, stressklachten
 • opbouwen van weerbaarheid en zelfvertrouwen, leren om regie in eigen hand te nemen
 • voorkomen van schooluitval
 • reduceren van klachten voortkomend uit concentratieproblemen en angsten
 • het weer op de rit krijgen bij problemen zoals scheiding en huiselijk geweld
 • omgaan met verbale en non-verbale agressie
 • omgaan met autisme, prikkelverwerking, plannen en organiseren, ad(h)d
 • omgaan met hechting- en ontwikkelingsproblematiek
 • ordenen van gedachten, ideeën en gevoelens