Hulpaanbod

Vind jouw eigen manier om met het leven om te gaan..

Wat bieden wij? Een vraag die zich niet in één antwoord laat vangen. Door de brede ervaring van Bosleven en de samenwerking met specialisten is ons aanbod divers. Vanuit het mens zijn staan we open voor elke vraag. Meestal kunnen we deze vraag positief beantwoorden. Soms niet, dan verwijzen we naar collega-instellingen. Heel belangrijk, want juist de diversiteit aan hulpvragen die we ontvangen houdt ons scherp en daagt uit tot verdere ontwikkeling van Bosleven.

Her allerbelangrijkste is dat wij samen met jou een manier vinden van hulpverlening wat bij je past, wat bij jou aansluit, wat werkt en waardoor jij een manier vindt om weer verder te kunnen.

Om een indruk te geven, volgen hieronder per doelgroep een aantal voorbeelden. Staat jouw vraag er niet bij? Aarzel dan niet om toch contact op te nemen.

Kinderen en jongeren

Kinderen (en hun ouders en/of verzorgers) vanaf vier jaar en jongeren helpen wij bij problemen voortkomend uit AD(H)D, zelfbeeld, scheiding, schooluitval, licht verstandelijke beperking, de gezinssituatie, autisme, etc.

Volwassenen

Voor volwassenen bieden we individuele begeleiding en behandeling bij problemen voortkomend uit onverwerkte eerdere gebeurtenissen, scheiding, een kind met een beperking, psychische klachten, autisme, etc.

Begeleiding en Behandelingsvormen:

 • Gespecialiseerde Individuele en systeemgerichte begeleiding
 • Systeemgerichte Therapie met inzet van paarden
 • Maatschappelijk werk
 • Behandeling, WISC onderzoek en systeemtherapie
 • EMDR begeleiding
 • Interventies: bij scheiding, veiligheid en agressie
 • Creatieve begeleiding
 • Brusjes training
 • Psycho-motore begeleiding
 • GIZ (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften)
 • Praktische pedagogische thuis- en woonbegeleiding
 • Oplossingsgericht werken
 • Gedrags-emotieregulatie
 • Mission Possible en Kids skills (jeugd)
 • S.O.S. (door Bosleven ontwikkelde methode bij schooluitval bij scholieren)
 • KIES (Kinderen In Een Scheiding)
 • Dappere Dino’s (voor kinderen van zes t/m acht jaar van gescheiden ouders)
 • Stoere Schildpadden (voor kinderen van vier t/m zes jaar van gescheiden ouders)
 • Duurzaam Ouderschap
 • Geef me de vijf (autisme)
 • Brain Blocks (psycho-educatie)
 • Geweldloos verzet
 • Signs of Safety (gericht op gezinnen waar veiligheid  een probleem vormt)
 • Rots en Water Training
 • Inzet van paard en/of hond

Deskundigheid.

Ook de methoden waarover we beschikken zijn uiteenlopend van aard. Deze methodieken zijn afkomstig van diverse bronnen. Het NJI (Nederlands Jeugdinstituut), Bosleven of andere mensen uit ons werkveld. Zo is bijvoorbeeld Mission Impossible ontwikkeld door de bekende Finse psychiater Ben Furman (in samenwerking met Caroline Beumer-Peeters). Een aantal kunnen toegepast worden bij zowel kinderen, jongeren als volwassen, een aantal zijn echt voor een speciale doelgroep ontwikkeld.

De hulpverlening  wordt uitgevoerd door  (skj/big) hbo en/of universitair geschoolde professionals met ieder een specialisatie vanuit zij of haar vakgebied zoals

 • Maatschappelijk werk
 • Jeugd en gezinsprofessionals
 • Orthopedagogiek-systheemtherapie
 • Kinder en jeugd Psychologie
 • Creatief en bewegings-therapeuten.

Vergoeding;De zorg die wij leveren kan grotendeels (regio-afhankelijk) worden vergoed, vraag ons hier zeker naar. Wij hebben contracten in de vorm van Zorg in Natura en PGB met meerdere gemeenten (aangesloten bij jeugdhulp; Hart van Brabant en West-Brabant Oost ). Zowel via de jeugdwet als bij WMO. Verwijzing kan via huisarts. wijkteam of CJG.

Kosten: Kom je niet in aanmerking voor een vergoeding van de kosten? Dan krijg je van ons van tevoren een helder inzicht in de kosten.

Kwaliteitseisen: Wij beseffen goed hoe de impact van hulpverlening kan zijn.  Om deze reden voldoen wij aan de kwaliteitseisen die worden gesteld aan het werk wat wij doen en zijn aangesloten bij SKJ kwaliteitsregister Jeugd, beroepsvereniging sociaal werk BPSW en zijn ingeschreven bij het Register gevaarsbeheersing. U kunt ons hierover altijd aanspreken.