Methoden en Technieken

Wij werken met een multi-disciplinair team (met elementen uit) met een diversiteit aan methoden en technieken. Deze protocollen, interventies en/of methoden zetten wij in gebaseerd op de achterliggende visie dat deze ;

  • het vermogen stimuleren om te komen tot ontwikkeling en bewustwording
  • dat dit wordt toegepast in een omgeving waar men zich veilig kan voelen
  • waar ruimte is om mentaal en fysiek te bewegen en te schakelen

 

Systeembehandeling

Praktische ambulante begeleiding

Psycho-sociale hulpverlening (individu in context)

Bewustwording, Acceptatie, Groei ondersteuning

Psycho-educatie

Oplossingsgerichte therapie

Diagnostiek (procesdiagnostiek/IQ)

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Contextuele Paarden Therapie (CPT)

Beeldentaal/zinvol aansluiten bij kindertekeningen

Behandeling bij psychische en psychiatrische problematiek zoals hechting, prikkelverwerkings Tourette, ASS, AD(h)D,angst/paniek,

EMDR, Traumaverwerking

Voortraject Gender universitair ziekenhuis Nijmegen/Amsterdam

Geweldloos verzet

Ouder/gezins ondersteuning bij opvoeden en opgroeien

Weerbaarheidstrainingen, faalangst en probleem oplossend vermogen vergroten

Back to school project (voorkomen en inzetten op school-uitval)

Complexe scheiding (UHA), Duurzaam ouderschap, Omgangsbegeleiding, parallel ouderschap

Agressie-regulatie

doe-trainingen voor kinderen zoals Brusjes, KIES, Dappere Dino’s, Rots en water